Projelerimiz

Projelerimiz ile ikizler, üçüzler, dördüzler+ ve aileleri için Haytaı Kolaylaştırıyoruz.

Profesyonel eğitimler ile çoğullarımıza ve ailelerine maddi ve manevi destekler sağlanarak

hayatımız kolaylaşacak.